537-077-527 lub 58-329-93-17

537-077-527 lub 58-329-93-17

537-077-527 lub 58-329-93-17

Regulamin i Gwarancja

BestOfElektro
Chylońska 267/8
81-016 Gdynia
NIP: 958-167-34-54
BDO: 000010390
kontakt@naprawa-xiaomi.pl
+48537077527

 

§1 Postanowienia ogólne
1. Firma BestOfElektro przy ulicy Chylońskiej 267/8, 81-016 w Gdynii, nr NIP 958-167-34-54, nr REGON 364308032 zwana dalej BestOfElektro świadczy usługi w zakresie napraw telefonów Xiaomi oraz sprzedaży części zamiennych.
2. Klientami BestOfElektro mogą być Przedsiębiorcy lub Konsumenci, tzn. osoby fizyczne.
3. Kwota całkowita do zapłaty przez Klienta względem BestOfElektro podana jest na aukcji.
4. Firma BestOfElektro wystawi fakturę lub paragon 23% na wykonane usługi/sprzedane towary.
5. Kupując na Naszych aukcjach zgadzasz się na dostarczenie faktury elektronicznie (e-mailowo).
§2 Klient
1. Klient w momencie kliknięcia opcji „Kup Teraz” zgadza się na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Klient zgadza się na zapłatę, zgodnie z kwotą podaną na aukcji (cena „Kup Teraz” + ewentualny koszt przesyłki).
§3 Wysyłka i odbiór
1. Towar zostanie wysłany z magazynu w Polsce w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia księgowania wpłaty środków od Klienta. W wyjątkowych sytuacjach czas wysyłki z magazynu może się wydłużyć do 3-5 dni roboczych.
2. W celu dokonania naprawy, prosimy o przesłanie uszkodzonego telefonu do siedziby naszej firmy.
3. Przed wysłaniem telefonu do naszej firmy w celu usunięcia usterki należy wykonać kopię zapasową danych. Nie odpowiadamy za przypadkowo utracone dane.
§4 Realizacja Gwarancji
1. Na wszystkie sprzedawane towary i naprawy udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
2. Gwarancja realizowana jest na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem.
3. Gwarancji udzielonej przez BestOfElektro oraz Producentów nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem: modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia.
5. Nie wydajemy kart gwarancji.
§5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. BestOfElektro zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.
3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zaktualizowania na stronie, z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do przedmiotów zakupionych przed zamieszczeniem aktualizacji Regulaminu.
4. Jakiekolwiek spory będą załatwiane polubownie.
5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy W Gdyni.

Zwroty: Zwrot towaru jest możliwy w przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). W tym przypadku prosimy o przesłanie do nas Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy i dołączenie go do przesyłki lub wysłanie w formie wiadomości email – wzór oświadczenia jest dostępny po lewej stronie niniejszego tekstu . Sprzęt nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania (powinien mieć folie, akcesoria, książeczki, itp.). Proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Nie przyjmujemy zwrotu części zamiennych, na które został naniesiony klej montażowy. Towar umieszczony w przesyłce zwrotnej powinien zostać zabezpieczony na czas transportu przed uszkodzeniem oraz przemieszczaniem.

Polityka prywatności znajduję się pod linkiem: https://naprawa-xiaomi.pl/polityka-prywatnosci/
Sposoby płatności: PayU, Przelew bankowy.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Prosimy przed wystawieniem komentarza negatywnego/neutralnego o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem..

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory można samodzielnie, bezpłatnie oddać do najbliższego PSZOK-a, czyli Punktu Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wysyłkowo lub osobiście do firmy BestOfElektro.

Naprawa-Xiaomi.pl © 2019 - 2020
Zaprojektowane przez SyteStronki

×
×

Koszyk

Skontaktujmy się, uzyskaj wycenę naprawy:

Skontaktujmy się, uzyskaj wycenę naprawy: